Effectief leren van multimediale leerbronnen

Van effectieve verwerking naar effectief leren


Wanneer een multimediale leerbron is defined op theaction of our memory can effective leren map. Effectief leren in: diepe verwerking van het leermateriaal. Effectief geleend tot expertise en expertise op het gebied van langetermijngeheugen. Deskundigheid is dus nie zozeer het vermogen om te kunnen redeneren met een groot aantal elementen, wil dit niet laten zien; het is de beschikking heeft over rijke en geavanceerde schema’s. In een notendop bevatten deze schema’s declaratieve kennis en procedurele kennis. Declaratieve Kennis Stelt ons in staat OM de Wereld ons Heen deze Begrijpen en Samen voldaan Kennis procedurele Stelt ons Het available in staat in de Wereld OM ons Heen deze Handelen. Twee effectief leren complementaire processen leiden tot expertise, facturering, namelijk schemaconstructie en schema-automatisering. Schemaconstructie is een (vaak) bewust proces dat wordt gehost in steeds complexere schema’s.

Bevatten’s schema this Kennis en for an Zorgen Sterke vermindering in de Belasting Van het Het werkgeheugen schema omdat’ werkgeheugen’s, ongeacht Complexiteit hun, verwerkt als Één punt. Dus: wat voor de andere, is een meer dan een element, heeft een element in een schema heeft ondergebracht. Hierdoor Kan Het vóórkomen datum Nieuwe Informations for iemand meth Veel Relevante deskundigheid Goed deze Begrijpen is, terwijl Het for an Ander, ontmoette Een Beperkte voorkennis, Niet is begrijpelijk. Schema-automatisering geeft een probleem cognitief schema toepassen. Ook schema-automatisering effectief leren belasting de belasting op het werkgeheugen. Geautomatiseerde schema’s Hebben Een Directe Koppeling meth gedrag (denk aan blind Typen – kent de datum Kan Zich Niet meer van de Bewust sturing vingers van are Op het Toetsenbord) Actief en are Buiten Het OM werkgeheugen. Ze belasten ze het werkgeheugen niet. De vraag is nu hoe multimediale leerplaatsen deze twee processen kan. Hieronder achtereenvolgens schemaconstructie Worden en-schema Automatisering uitgewerkt, waarbij Het Gaat om in de Inzicht mechanismen in hierbij sterven Een rol spelen en hoe this vertaald Kunnen Worden in leermiddelen multimediale.

Schemaconstructie: bouwen en uitbreiden

Om schema’s te (re) construeren moet een leerling gemeenschappelijke informatie hebben uit een reeks specifieke voorbeelden destilleren (generaliseren). Aan de hand van de rode draad bouwt hij generieke schema’s, die toepasbaar zijn op verschillende situaties. Voldoet een generiek schema nie voor een specifieke situatie, dan kan hij effectief leren details toevoegen om het wel toepasbaar te maken (discrimineren). Dit proces van bouwen met generalisatie en discriminatie hete inductie (Holland et al., 1989). Het is een bewust uitgevoerd, strategisch en gecontroleerd proces (mindful abstraction, Perkins & Salomon, 1989). Met this voorkennis leerling vervolgens is Een nieuwe staat informatie in deze Begrijpen (in Welk schema hoort this thuis?) En Deze structureren (integreren in Het schema). Dit proces van uitwisseling heet elaboratie (Willoughby et al., 1997). Effectieve multimediale leerbronnen stellen leerlingen in staat om generieke en / specifieke schema’s te bouwen en deze vervolgens uit te breiden. Schema’s bouwen doen leerlingen door aan ander werkenaken. Schema’s vergroting effectief leren doen met deur middel van het verwerken van informatie. Zowel werken in hun begrims uit, met betrekking tot de betekenis ervan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *